באשן תמים ים המלח, ינואר תמונה הבאה  © Photo: Mori Chen  
 
Cleome arabica