סתוונית התשבץ תמונה הבאה  © Photo: Eithan Shapira  
 
Colchicum feinbruniae