עירית צרת-עלים תמונה הבאה  © Photo: Avner Cohen  
 
Asphodelus tenuifolius