אחילוף החורן תמונה הבאה  © Photo: Avner Cohen  
 
Biarum auraniticum