חרחבינה חופית חוף עתלית , 5-2015 תמונה הבאה  © Photo: Noam avitsel  
 
Eryngium maritimum