מרווה כחולה צפון הגולן, 5-2011 תמונה הבאה  © Photo: Erga Aloni  
 
Salvia indica