כחלית ההרים חרמון תמונה קודמת  © Photo: Avner Cohen  
 
Ixiolirion  tataricum