גלונית מצויה יער צרעה , 8-2020 תמונה קודמת  © Photo: Sara Gold  
 
Ballota undulata