סולנום שעיר מושב גמזו, יולי תמונה קודמת  © Photo: Avraham Plotnitzky  
 
Solanum villosum