דמסון כוכבני תמונה הבאה  © Photo: Eli Livne  
 
Damasonium alisma