צללית אשונה תמונה הבאה  © Photo: Dror Melamed  
 
Minuartia decipiens