אגמון ימי תמונה הבאה  © Photo: Eli Livne  
 
Bolboschoenus maritimus