לחך לופת ערבה תמונה הבאה   
 
Plantago amplexicaulis