תכלתן מזרחי , 5-2019 תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Sara Gold  
 
Brunnera orientalis