נזמית מקווקוות תמונה הבאה  © Photo: Sara Gold  
 
Lamium garganicum