שום הלבנון חרמון © Photo: Avner Cohen  
 
Allium libani