נפית קיליקית חרמון תמונה הבאה  © Photo: Avner Cohen  
 
Nepeta cilicia