פיקוס השיקמה תמונה הבאה  © Photo: Sara Gold  
 
Ficus sycomorus