שברק קוצני , מאי תמונה הבאה  © Photo: Sara Gold  
 
Ononis spinosa