שיכרון מדברי תמונה הבאה  © Photo: Amram Eshel  
 
Hyoscyamus desertorum