סחלב איטלקי תמונה הבאה  © Photo: Yaniv Tilinger-Gold  
 
Orchis italica