קדד משולחף תמונה הבאה  © Photo: Pikelni  
 
Astragalus spinosus