עכנאי יהודה הרי יהודה תמונה קודמת  © Photo: Nir Ohad  
 
Echium judaeum