מילה סורית תמונה הבאה  © Photo: Sara Gold  
 
Fraxinus syriaca