אחילוף קטן תמונה הבאה  © Photo: Yehuda Marta  
 
Biarum bovei