מרמר הלבנון חרמון, יוני תמונה הבאה  © Photo: Sara Gold  
 
Marrubium libanoticum