מלעניאל הנוצות תמונה קודמת  © Photo: Sara Gold  
 
Stipa barbata