ורוניקה מזרחית תמונה הבאה  © Photo: Avner Cohen  
 
Veronica orientalis