שום הכרמל תמונה הבאה  © Photo: Yaakov Gerzon  
 
Allium carmeli