שום פינברג תמונה קודמת  © Photo: Sara Gold  
 
Allium feinbergii