ברומית רבת-מלענים © Photo: Sara Gold  
 
Bromus danthoniae