אבובית החרטומים תמונה הבאה  © Photo: Erga Aloni  
 
Ziziphora clinopodioides