קוסיניה חרמונית תמונה הבאה  © Photo: Sara Gold  
 
Cousinia hermonis