דובדבן שרוע חרמון תמונה הבאה  © Photo: Sara Gold  
 
Cerasus prostrata