קרקש קיליקי חרמון תמונה הבאה  © Photo: Avner Cohen  
 
Colutea cilicica