שום קצר תמונה קודמת  © Photo: Yehuda Marta  
 
Allium   curtum