שום קצר , מאי תמונה הבאה  © Photo: Yehuda Marta  
 
Allium   curtum