חסת המצפן שרון, 8-2020 תמונה הבאה  © Photo: Amram Eshel  
 
Lactuca serriola