אילנתה בלוטית , מאי תמונה הבאה  © Photo: Sara Gold  
 
Ailanthus altissima