חלבלוב משונשן תמונה הבאה  © Photo: Sara Gold  
 
Euphorbia arguta