זית אירופי תמונה קודמת  © Photo: Sara Gold  
 
Olea europaea