בר-גביע חלק , מאי תמונה הבאה  © Photo: Sara Gold  
 
Moluccella laevis