בן-טיון בשרני עין עבדת, דצמבר תמונה הבאה  © Photo: Sara Gold  
 
Inula crithmoides