לוטוס שעיר , אפריל תמונה קודמת  © Photo: Yaniv Tilinger-Gold  
 
Lotus halophilus