לוטוס שעיר , אפריל תמונה הבאה  © Photo: Sara Gold  
 
Lotus halophilus