געדה כרתית שמורת סנסן, אפריל תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Sara Gold  
 
Teucrium creticum