גלונית מצויה , 5-2015 תמונה הבאה  © Photo: Sara Gold  
 
Ballota undulata