בר-גביע קוצני תמונה הבאה  © Photo: Sara Gold  
 
Moluccella spinosa