רוש עקוד תמונה הבאה  © Photo: Sara Gold  
 
Conium maculatum