תורמוס ההרים תל סכה, מרץ תמונה הבאה  © Photo: Sara Gold  
 
Lupinus pilosus